Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Γνώμες

Οι συνεργασίες γίνονται στέρεες και αποτελεσματικές, όταν όλα ξεκινούν από μηδενική βάση, με ειλικρινή διάλογο, δημοκρατικές διαδικασίες, σεβασμό στη διαφορετική άποψη, τη γνώση και την εμπειρία, διαφάνεια, ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη και κοινή συμμετοχή στη δράση όλων των μελών.

Θ.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια: